Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Trần Côn (17 bài)
- Phan Kính (2 bài)
- Trần Văn Trứ (3 bài)
- Ninh Ngạn (2 bài)
- Nguyễn Cư Trinh (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Thuý Lan (1 bài)
Tạo ngày 16/10/2018 15:25 bởi Vanachi
Phạm Đình Trọng 范廷重 (1715-1754) theo Phạm gia phả chí, là người xã Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, trấn Hải Dương. Ông là cháu bốn đời của Thừa tuyên Phạm Bỉnh Di đời Lê Hồng Đức (1461-1497). Cụ Bỉnh Di sinh được con trai Đình Nguyên. Cụ Đình Nguyên thi đỗ khoa Hoành từ đời Quang Thiệu, làm quan tới chức Hàn lâm Học sĩ. Cụ Đình Nguyên sinh ra Đình Giáp. Năm Nguyên Hoà thứ nhất (1533) thi đỗ hương cống, sau theo Trịnh Chiêu Tổ đi đánh giặc Mạc, được giữ chức Hữu tham quân. Đình Giáp lấy con gái của quan Chỉ huy (sứ) họ Lê ở Khoái Châu. Đình Giáp sinh được hai con trai, con trưởng tên là Đình Bình, năm Vĩnh Hựu thứ nhất (1735) thi đỗ hương cống được giữ chức Hàn lâm. Đình Trọng là con trai thứ hai. Trước đó phu nhân họ Lê mộng thấy thần Ngũ Hồ biến thành ngôi sao rơi vào người, từ đó bà có…