Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Đức Hùng (2 bài)
- Vũ Hoán (2 bài)
- Hà Nhậm Đại (8 bài)
- Phùng Khắc Khoan (64 bài)
- Giáp Hải (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/01/2020 22:00 bởi Vanachi
Phạm Đãi Đán (1518-1590) người xã Lôi Hà, huyện Nam Xang, nay thuộc xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất niên hiệu Đại Chính thứ 9 (1538) đời Mạc Đăng Doanh, làm quan Công khoa đô cấp sự trung.

 

Tuyển tập chung