Lòng đầm trong vắt ánh trăng tươi,
Thuyền nhỏ êm trôi hướng giữa trời.
Chẳng chút gió nào, yên lặng sóng,
Như qua sông lớn thoả vui chơi.

tửu tận tình do tại