25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2008 01:45

贊慧忠上士

啞!
純鋼打就,
生鐵鑄成
尺天寸地,
月白風清
咄!

 

Tán Tuệ Trung thượng sĩ

Á!
Thuần tương đả tựu,
Sinh thiết trú thành,
Xích thiên thốn địa,
Nguyệt bạch phong thanh.
Đốt!

 

Dịch nghĩa

Ôi!
Thép ròng rèn được,
Gang sống đúc nên.
Thước trời gang đất,
Trăng sáng gió trong.
Quát!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Ôi!
Thép ròng rèn được,
Gang sống đúc thành.
Thước trời tấc đất,
Gió mát trăng thanh.
Ha!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Câm!
Thép thuần đã luyện
Sắt sống đúc thành
Thước trời mực đất
Trăng ngời gió thanh
Ôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

A!
Thép ròng rèn được,
Sắt sống đúc thành.
Thước trời gang đất,
Gió mát trăng thanh.
Mừng thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời