Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố
Cây tiêu huyền trong tối trút lá vàng,
Xe điện qua, cơn lốc giữa sắt vang
Kêu ken két không yên trên bốn bánh
Lăn chậm chạp ánh đèn hồng, xanh lạnh
Các công nhân đến quán hút phì phò
Tẩu thuốc dài đụng mũi mấy công an
Mái dột nước, tường loang, nền trơn trợt
Nhựa trải đường nhiều nơi bong lỗ chỗ
Nước mưa đầy cống nước chảy tràn lan,
Đường tôi đấy – với thiên đàng ở cuối.

tửu tận tình do tại