04/07/2020 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố”
“Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 10:20

 

Nguyên tác

Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs,
Les platanes déchus s’effeuillant dans l’air noir,
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues,
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues,
Et roule ses yeux verts et rouges lentement,
Les ouvriers allant au club, tout en fumant
Leur brûle-gueule au nez des agents de police,
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse,
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout,
Voilà ma route — avec le paradis au bout.

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố
Cây tiêu huyền trong tối trút lá vàng,
Xe điện qua, cơn lốc giữa sắt vang
Kêu ken két không yên trên bốn bánh
Lăn chậm chạp ánh đèn hồng, xanh lạnh
Các công nhân đến quán hút phì phò
Tẩu thuốc dài đụng mũi mấy công an
Mái dột nước, tường loang, nền trơn trợt
Nhựa trải đường nhiều nơi bong lỗ chỗ
Nước mưa đầy cống nước chảy tràn lan,
Đường tôi đấy – với thiên đàng ở cuối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố”