Tôi sợ một nụ hôn
Như sợ con ong bầu,
Tôi đau và mất ngủ
Tôi không thể nghỉ yên
Tôi sợ một nụ hôn!

Dù vậy tôi yêu Kate
Đôi mắt đẹp của nàng
Nàng vẫn luôn thanh lịch,
Dáng gầy và hơi xanh.
Tôi thiết tha yêu Kate!

Vào ngày Valentin!
Tôi phải nhưng không dám
Nói cùng nàng buổi sáng...
Điều quả là khủng khiếp
Như ngày Valentin!

Nàng được hứa cho tôi,
Ôi hạnh phúc tuyệt vời!
Nhưng thật không dễ dàng
Trở thành một tình nhân
Bên người mình đính ước!

Tôi sợ một nụ hôn
Như sợ con ong bầu
Tôi đau và mất ngủ,
Tôi không thể nghỉ yên
Tôi sợ một nụ hôn!

tửu tận tình do tại