Kinh hoàng đêm giấc ngủ đi hoang!
- Chẳng thấy chân dung hạnh phúc sang
Em vẫn đang cận kề thân xác,
Miệng em lười
Cho lắm dối gian
Trong anh niềm tin tưởng đã tan,

Miệng em lười chỉ thấy dối gian,
Nhưng thật lòng khi anh nghĩ tới,
Ai người biết đem đến ủi an
Dưới khía cạnh ta cùng đồng môn
Một quả dâu tây - và, miếng ngon! -
Một cách nói cho thêm hợp lý,

Và nhất là không có sao hôm
Giác quan của em mới lạ thường
Nhiều hơn, hoa và quả kết hương,
Mắt em xồng xộc như phù thuỷ,
Cứng và mềm theo cách em thương...
Lạy trời! đêm kinh khủng quá đi!