Ngất ngây sao mái tóc vàng
Quấn quanh dưới cổ vú càng đẹp căng
Tấm huy chương óng ánh vàng
Treo trên trước ngực nữ nhân dưới thềm
Giữa hai chân, cảnh thần tiên
Một người phụ nữ hồn nhiên đang quỳ
Chốn tình yêu – miền sử thi
Trước gương lộng lẫy, đến si mê hồn
Còn gì để thấy đẹp hơn
Cái đàn bà, vẫn khớp hồn đàn ông
Dù anh có phải trẻ con
Cái đàn bà, cũng suy tôn huy hoàng!