Paris lạnh Paris đói
Paris không còn ăn hạt dẻ trên đường phố
Paris vận áo cũ
Paris ngủ đứng trong xe
Đau khổ giáng xuống người nghèo
Cái khôn ngoan cái ngông cuồng
Của Paris đau khổ
Đó là không khí trong lành là ánh lửa
Đó là cái đẹp cái tốt
Của những người lao động đói khổ
Đừng kêu cứu Paris
Paris vẫn sống một cuộc đời không ai sánh được
Và sau cái trần trụi
Cái xanh xao cái gầy gò
Tất cả gì nhân đạo hiện lên trong mắt Paris
Paris thành phố đẹp của ta
Thon nhỏ như cây kim sắc bén như lưỡi kiếm
Ngây thơ và từng trải
Paris không thể chịu sự bất công
Đó là điều không thể có
Paris sẽ tự do
Paris run như ngôi sao
Hy vọng ta còn lại
Paris sẽ thoát khỏi sự mệt mỏi và bùn lầy
Anh em ơi can đảm lên
Chúng ta không phải là bọn mang mũ sắt
Không giầy đinh, không găng tay, loại cao cấp
Ánh sáng trong máu ta
Ánh sáng về ta
Những người tốt nhất đã chết cho ta
Và máu họ về tim ta
Và họ sẽ là một buổi mai buổi mai Paris
Mũi nhọn của giải phóng
Khoảng trời của mùa xuân mới
Sức mạnh ngu xuẩn thua rồi
Những người bị áp bức kia
Nếu kẻ thù của ta hiểu
Nếu chúng nó có thể hiểu
Sắp vùng lên


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)