Tôi nhóm một ngọn lửa, trời xanh bỏ tôi
Một ngọn lửa để làm bầu bạn
Một ngọn lửa để chui vào đêm đông
Một ngọn lửa để sống thoả đáng hơn

Tôi đem đến cho ngọn lửa tất cả những gì ban ngày đem đến cho tôi
Những khu rừng, những bụi cây, những đồng lúa, những vườn nho
Những tổ và chim, những nhà và chìa khoá
Những con sâu, những đoá hoa, những áo lông, những bữa tiệc

Tôi chỉ sống một mình với ngọn lửa reo
Một mình với mùi hương của hơi lửa nóng
Tôi như con thuyền chìm trong nước đọng
Tôi như người đã chết chỉ còn một nguyên tố duy nhất mà thôi


Nguồn: Thơ Paul Éluard, Tế Hanh chủ biên, NXB Văn Học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)