03/12/2022 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để sống ở đây
Pour vivre ici

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 29/02/2008 06:24

 

Nguyên tác

Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné
Un feu pour être son ami
Un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver
Un feu pour vivre mieux  

Je lui donnai ce que le jour m'aivait donné
Les forêts, lé buissons, les champs de blé, les vignes
Le nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés
Les insectes, les fleurs, les fourrurres, les fêtes

Je vien au seul bruit des flammes crépitantes
Au seul parfum de leur chaleur
J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée
Comme une mort je n'avais qu'un unique élément

Bản dịch của Tế Hanh

Tôi nhóm một ngọn lửa, trời xanh bỏ tôi
Một ngọn lửa để làm bầu bạn
Một ngọn lửa để chui vào đêm đông
Một ngọn lửa để sống thoả đáng hơn

Tôi đem đến cho ngọn lửa tất cả những gì ban ngày đem đến cho tôi
Những khu rừng, những bụi cây, những đồng lúa, những vườn nho
Những tổ và chim, những nhà và chìa khoá
Những con sâu, những đoá hoa, những áo lông, những bữa tiệc

Tôi chỉ sống một mình với ngọn lửa reo
Một mình với mùi hương của hơi lửa nóng
Tôi như con thuyền chìm trong nước đọng
Tôi như người đã chết chỉ còn một nguyên tố duy nhất mà thôi
Nguồn: Thơ Paul Éluard, Tế Hanh chủ biên, NXB Văn Học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Để sống ở đây