Giọng của bạn thánh thót
Như quả cầu pha lê
Đuổi theo tôi sau bước chân đi
Trên những đường hàng cây của vườn cây công cộng

Chạy qua các mái nhà
Chạy qua các vòm lá
Trong tiếng xào xạc thu
Tóm bắt được tiếng nhạc

Bỗng đâu nó dừng bước
Bên ghế dài đằng kia
Nơi đèn đường góc phố
Bị vỡ đứng chơ vơ

Quả cầu pha lê của bạn
Bỗng bật tiếng cười ròn
Thế là cây đèn đường bị vỡ
Bỗng nhiên bật sáng choang


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)