Em đã lừa đi nói với mọi người
Rằng giây lát có thể là “vĩnh cửu”
Rằng đổi mùa chim về nam dắt díu
Là bắt đầu cái ấm sẽ cạn dần
Và những lời niệm chú của những đêm
Đầy huyền diệu em từ lâu quên lãng
Rằng niềm vui thực ra là gần gặn
Chỉ tình cờ tay với là được ngay
Bàn tay anh nâng bổng trái đất này
Em đã lừa nói với các người cái điều không thật?
Không, em đã tặng cho điều bí mật
Mà chỉ một mình em mới biết mà thôi


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)