Những giọt nước lọt qua khe đá
ta đứng đợi em trên nương

Từ khi em theo người
bước quanh bản trình làng
em đã không quay đầu nhìn lại
em đi vào nhà người
đồ mèn mén cho người ăn
từ giây phút ấy ta đã quên hết rồi

Ta chẳng thể đợi em thêm được nữa
em đã của sàn người
bông hoa thuộc về phiến đá

Trên con đường hạnh phúc gập ghềnh
em dừng chân ở lại sàn người
nhận phép bố người ban
em bước trên chín bậc yêu thương
ta ngang qua Mã Pì Lèng
dòng Nho Quế cuộn thắt.