Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (222 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 22/11/2020 06:03 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Hải Trừng (5/5/1921 - 1996) nguyên quán xã Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, sống tại TP Hồ Chí Minh. Ông nhiều năm là biên tập báo Văn nghệ, Văn học. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Chú Hai Neo (truyện thơ, 1952)
- Bà mẹ Việt Nam (truyện ngắn, 1953)
- Mấy dòng tâm huyết (thơ, 1955)
- Tôi yêu tiếng mẹ (thơ, 1963)
- Hoa đất (thơ, 1970)