25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngoann vào 06/08/2023 10:59

Tặng chú Thiên

Đi qua một góc địa đàng
Mới hay trời đất cũng mang tên mình


07/2022