Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Văn Phức (37 bài)
- Nguyễn Huy Hổ (1 bài)
- Phan Huy Chú (10 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Phan Huy Thực (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/02/2021 20:25 bởi hongha83
Nhất Định thiền sư 一定禪師 (1784-1847) pháp danh Tánh Thiên 性天, người Quảng Trị, xuất gia từ khi còn nhỏ, lớn lên được thiền sư Phổ Tịnh chùa Thiên Thọ làm lễ thế độ cho làm Sa-di. Sau sư thọ giới cụ túc với thiền sư Mật Hoằng ở chùa Quốc Ân. Vâng mệnh vua Gia Long, sư giữ chức vụ trụ trì chùa Thiên Thọ. Năm 1833, vua Minh Mạng thỉnh sư trụ trì chùa Linh Hựu. Năm 1839, vua lại thỉnh sư làm tăng cang chùa Giác Hoàng. Tính sư ưa vân du nên không thích quản đốc các chùa quốc tự. Năm 1843, sư xin từ chức tăng cang chùa Giác Hoàng, được vua Thiệu Trị chấp nhận. Sư rất hài lòng, nói: già rồi, may được vua thương, một thân, một bát, rộng đường vân du (“Hạnh phùng tấu đắc nhưng hồi lão, Nhất bát cô thân vạn lý du”). Mấy năm sau đó, sư lên núi Dương Xuân Thượng quận Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, dựng một…

 

Phó pháp kệ - 付法偈