Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2021 21:13

付海炤字端莊偈

端莊學地淨同冰,
參究禪機了上乘。
堅固信心無異別,
一燈傳點百千燈。

 

Phó Hải Chiếu tự Đoan Trang kệ

Đoan Trang học địa tịnh đồng băng,
Tham cứu thiền cơ liễu thượng thằng (thừa).
Kiên cố tín tâm vô dị biệt,
Nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng.


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 9 (152), 2018

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đoan Trang đất học êm như nước,
Xem xét cơ thiền đạt bậc trên.
Chắc chắn niềm tin không lẫn khác,
Một đèn truyền thắp trăm nghìn đèn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất học Đoan Trang êm tựa nước
Cơ thiền tham cứu đạt ngôi trên
Niềm tin bền vững không lay chuyển
Một ngọn đèn soi sáng vạn đèn

15.00
Trả lời