Em đi xin nắng đừng rơi gắt
Và lá cũng đừng vướng gót chân
Nếu có chỉ là hoa với bướm
Và mây nhè nhẹ lướt hư không..

Em đi anh thắp trăng soi lối
Sai gió theo em rất nhẹ nhàng
Và góp hương thơm lồng mái tóc
Cho nàng đêm ngủ mộng tơ vương..

Em đi xin lối quen đừng tủi
Dù vắng anh về ai ngóng trông
Đất nước hồn thiêng sông núi tận
Đường về buồn nhức buốt con tim..


03-10-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004