Hoa sữa trắng
Mùi hương sao hắc quá!
Đắng ngắt lòng, khi phải ra đi

Hoa sữa ơi!
Nếu đừng thơm như thế
Sẽ chẳng bao giờ có cuộc chia ly


Nguồn: Nguyệt Tú, Vườn hoa bà ngoại, NXB Hội nhà văn, 2003