Xuân nhặt sương khuya, Hè gom nắng
Chiều Thu lan toả vị nồng nàn
Đất thiêng cây mang hồn nghệ sĩ
Chắt lọc hương lòng tặng thế gian

Bình dị nép mình bên sắc lá
Mà thơm xao xuyến cả kinh thành
Niềm thương, nỗi nhớ về Hà Nội
Lớp lớp người gửi lại cây xanh

Đường Nguyễn Du mỗi chiều Thu tới
Hương chi thơm ngát đến nao lòng?
Sắc tài Kiều, thi tài cụ Nguyễn
Nhập vào hoa lá đất Thăng Long


Thu 1997

Nguồn: Định luật tình yêu, Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2007