25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2009 03:34

Điệp vàng, lim mật tên chung
Hoa vàng, vàng rực một vùng cây xanh
Bướm, ong tấp nập bay quanh
Bỗng hoa hết nhuỵ, vắng tanh bốn bề


Nguồn: Nguyệt Tú, Vườn hoa bà ngoại, NXB Hội nhà văn, 2003