15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2014 21:01

中夜起思

浮世龍鍾三十年,
中宵嘸枕不成眠。
災危家似秋風樹,
貧病身如夜雨船。
疏食未歡親已老,
蘆花不怨弟能賢。
此心那得如松柏,
自負風塵耐得堅。

 

Trung dạ khởi tứ

Phù thế long chung tam thập niên,
Trung tiêu phủ chẩm bất thành miên.
Tai nguy gia tự thu phong thụ,
Bần bệnh thân như dạ vũ thuyền.
Sơ thực vị hoan thân dĩ lão,
Lô hoa bất oán đệ năng hiền.
Thử tâm na đắc như tùng bách,
Tự phụ phong trần nại đắc kiên.

 

Dịch nghĩa

Ở trên phù thế này long đong đã ba mươi năm
Giữa đêm vỗ gối ngủ không yên giấc
Nhà thì bị tai vạ, nguy khốn lung lay như cây trước gió thu
Thân thì nghèo nàn ốm đau, lao đao như thuyền trong đêm mưa
Rau dưa nuôi dưỡng chưa ra sao, cha mẹ đã già
Mặc áo hoa lau không oán trách, em hiền đáng khen
Lòng này làm sao được như cây tùng cây bách
Ở trong gió bụi mà chịu đựng được bền vững[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ba mươi năm bước lênh đênh,
Thâu đêm trằn trọc khôn thành giấc mơ.
Nạn nhà gió giật cành thu,
Chiếc thân nghèo ốm con đò đêm mưa.
Chút ơn chưa đáp cha già,
Thương em chẳng quản lô hoa lạnh lùng.
Lòng ta mong sánh bách tùng,
Phong trần vẹn chữ kiên trung chẳng sờn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm cuộc thế long đong,
Đêm gối chẳng yên ngủ giấc nồng.
Trước gió cây thu nhà gặp vạ,
Ốm đau thân, thuyền đêm mưa dông.
Rau dưa cha mẹ già nuôi dưỡng,
Mặc áo hoa lau em lạnh lùng.
Sao được lòng này tùng với bách,
Phong trần chịu đựng vững bền không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời