02/07/2022 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung dạ khởi tứ
中夜起思

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2014 21:01

 

Nguyên tác

浮世龍鍾三十年,
中宵嘸枕不成眠。
災危家似秋風樹,
貧病身如夜雨船。
疏食未歡親已老,
蘆花不怨弟能賢。
此心那得如松柏,
自負風塵耐得堅。

Phiên âm

Phù thế long chung tam thập niên,
Trung tiêu phủ chẩm bất thành miên.
Tai nguy gia tự thu phong thụ,
Bần bệnh thân như dạ vũ thuyền.
Sơ thực vị hoan thân dĩ lão,
Lô hoa[1] bất oán đệ năng hiền.
Thử tâm na đắc như tùng bách,
Tự phụ phong trần nại đắc kiên.

Dịch nghĩa

Ở trên phù thế này long đong đã ba mươi năm
Giữa đêm vỗ gối ngủ không yên giấc
Nhà thì bị tai vạ, nguy khốn lung lay như cây trước gió thu
Thân thì nghèo nàn ốm đau, lao đao như thuyền trong đêm mưa
Rau dưa nuôi dưỡng chưa ra sao, cha mẹ đã già
Mặc áo hoa lau không oán trách, em hiền đáng khen
Lòng này làm sao được như cây tùng cây bách
Ở trong gió bụi mà chịu đựng được bền vững

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ba mươi năm bước lênh đênh,
Thâu đêm trằn trọc khôn thành giấc mơ.
Nạn nhà gió giật cành thu,
Chiếc thân nghèo ốm con đò đêm mưa.
Chút ơn chưa đáp cha già,
Thương em chẳng quản lô hoa lạnh lùng.
Lòng ta mong sánh bách tùng,
Phong trần vẹn chữ kiên trung chẳng sờn.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Áo hoa lau. Mẫn Tử Khiên người đời Xuân Thu, mẹ mất sớm, ở với meh ghẻ bị bạc đãi, cho mặc thứ áo làm bằng bông lau, giữa trời đông gió rét mà vẫn không phàn nàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Trung dạ khởi tứ