Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2014 22:46, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2014 22:52

勃興

天地生吾有意無?
生吾終必厚於吾。
家無寶貨難予累,
座有琴樽可爾娛。
君子身名單筆掾,
男兒分事一桑弧。
我年雖少心仍壯,
富貴難淫大丈夫。

 

Bột hứng

Thiên địa sinh ngô hữu ý vô?
Sinh ngô chung tất hậu ư ngô.
Gia vô bảo hoá nan dư luy,
Toạ hữu cầm tôn khả nhĩ ngu.
Quân tử thân danh đơn bút duyện,
Nam nhi phận sự nhất tang hồ.
Ngã niên tuy thiếu tâm nhưng tráng,
Phú quý nan dâm đại trượng phu.

 

Dịch nghĩa

Trời đất sinh ra ta có ý gì không
Đã sinh ra ta ắt phải bồi dưỡng cho ta
Trong nhà không có của quý khỏi bận lòng ta
Bên chỗ ngồi sẵn có cây đàn và bầu rượu, mình đủ vui rồi
Thân thế thanh danh của người quân tử chỉ trông vào quản bút lớn
Phận sự của người con trai là một cây cung dâu
Tuổi ta tuy còn ít nhưng lòng ta thì đã mạnh
Giàu sang khó làm say đắm được lòng người đại trượng phu


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Sinh ta trời có ý gì không?
Hậu đãi vì ta chắc sẵn lòng.
Tiền của tay không thân chẳng luỵ,
Rượu đàn sẵn có thú thêm nồng.
Thân danh quân tử riêng cây bút,
Phận sự nam nhi một cánh cung.
Tuổi dẫu còn thơ hăng hái sẵn,
Giàu sang khôn đắm dạ hào hùng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời đất sinh ta có ý không?
Cho ta bồi dưỡng ắt vừa lòng,
Nhà không của quý lòng không bận
Sẵn có rượu đàn vui đủ không?
Quân tử thân danh trông quản bút,
Làm trai phận sự cánh chim hồng,
Tuổi còn thơ dẫu lòng đang mạnh,
Khôn đắm giàu sang lòng dạ anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời