Em nhặt chiếc gai
Ném vào thùng rác
Vừa đi vừa hát
Con đường múa theo.

Đôi mắt nheo nheo
Trước bài toán khó
Tìm ra đáp số
Niềm vui theo về

Lá thư anh Khuê
Báo tin thắng giặc
Cả nhà cùng đọc
Cả nhà cùng vui.

Bố về tàu xuôi
Em ra ga đón
Chuyến tàu đúng hẹn
Vui bao nhiêu người.

- Ơ niềm vui ơi
Niềm vui đâu rồi?

- Tôi ở khắp nơi
Nếu bạn cần tôi
Tìm đâu cũng gặp!…


Hà Nội, 1983