Sáng 06/03/2015, Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ II gồm 43 quốc gia, đã tổ chức lễ dâng hương danh nhân Cao Bá Quát tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mình bận không dự được, gửi tới bài thơ kính dâng Thánh Quát, và được bà Chủ tịch Hội Nhà văn Lào, Phiulavanh Luangvanna thay mặt các nhà thơ trao tặng nhân dân Phú Thị bài thơ này.

https://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2015/03/khungvuongcaobaquat.jpg?w=657&h=657

http://vanvn.net/upload/news/Anh_Thu_Gian/1._cao_ba_quat_1.JPG
Nhà văn Lào, Phiulavanh Luangvanna (bên phải) thay mặt các nhà thơ quốc tế trao tặng nhân dân Phú Thị bài thơ về danh nhân Cao Bá Quát của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô