I don't forget the night that i slept on a rose petal
(Müesser Yeniay)


“Tôi không thể quên cái đêm tôi đã nằm ngủ trên một cánh hoa hồng”
Êm ái và ngát thơm hương vị tân hôn
Nhưng nếu tôi không nằm ngủ trên cánh hoa hồng ấy
Thì một giọt sương đêm sẽ thay tôi tan theo kiếp hồng nhan.


Hà Nội, 1.12.2016