Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/04/2010 21:23

奉使登程自述

壯歲叨登將相科,
濫膺盛選詠皇華。
車馳嶺嶠山消瘴,
船渡江淮水帖波。
燕北駸駸通夏貢,
交南早早返周車。
歸期有幸全君命,
忠孝初心矢靡他。

 

Phụng sứ đăng trình tự thuật

Tráng tuế thao đăng tướng tướng khoa,
Lạm ưng thịnh tuyển vịnh Hoàng hoa.
Xa trì Lĩnh Kiệu sơn tiêu chướng,
Thuyền độ Giang, Hoài thuỷ thiếp ba.
Yên Bắc xâm xâm thông Hạ cống,
Giao Nam tảo tảo phản Chu xa.
Quy kỳ hữu hạnh toàn quân mệnh,
Trung hiếu sơ tâm thỉ mị tha.

 

Dịch nghĩa

Tuổi cường tráng được thi đậu khoa tướng tướng,
Lạm phần tuyển vào hàng ngâm vịnh thơ Hoàng hoa.
Xe dong ruổi miền Lĩnh Kiệu, núi tan khí độc,
Thuyền qua sông Trường Giang, sông Hoài, sóng nước yên lặng.
Ngựa hướng phía Bắc Yên Kinh dâng cống phẩm cho nhà Hạ,
Xe Chu mong được sớm về đất Giao phía Nam.
Ngày về được may mắn làm tròn mệnh vua,
Lòng trung hiếu vốn có không bao giờ đổi khác.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tuổi xuân sức tráng đã đăng khoa,
Được chọn sứ quan của nước nhà.
Lĩnh Kiệu xe đi xua chướng khí,
Giang, Hoài sóng lặng sứ thuyền qua.
Ngựa sang Yên Bắc dâng đồ cống,
Xe hướng Giao Nam trở lại nhà.
Hứa hẹn mệnh vua luôn giữ trọn,
Trước sau trung hiếu một lòng ta.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tráng niên nhờ đỗ võ văn khoa
Được chọn đảm đương sứ quốc gia
Lĩnh Kiệu ngựa dong non hết chướng
Giang, Hoài thuyền vượt sóng yên hoà
Xăm xăm Yên Bắc qua Minh cống
Gấp gấp Giao Nam, trở lại nhà
Vương mệnh may tròn về đúng hạn
Hiếu trung chẳng đổi vốn lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời