Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 07/05/2010 06:01, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2010 10:24

南還至五嶺

五嶺岹嶢鎮越陲,
許多景致占清奇。
鬱蔥冬後松千幹,
濃艷春前梅一枝。
銅柱徵王留舊蹟,
石街張相儼叢祠。
封疆自古分中外,
堪羨天工巧設施。

 

Nam hoàn chí Ngũ Lĩnh

Ngũ Lĩnh thiều nghiêu trấn Việt thuỳ,
Hứa đa cảnh trí chiếm thanh kỳ.
Uất thông đông hậu tùng thiên cán,
Nùng diễm xuân tiền mai nhất chi.
Đồng trụ Trưng Vương lưu cựu tích,
Thạch nhai Trương tướng nghiễm tùng tì (từ).
Phong cương tự cổ phân trung ngoại,
Kham tiễn thiên công xảo thiết thi.

 

Dịch nghĩa

Ngũ Lĩnh cao chót vót trấn giữ biên giới đất Việt,
Có nhiều phong cảnh chiếm phần thanh kỳ.
Sau mùa đông nghìn gốc tùng vẫn xum xuê,
Trước mùa xuân một cành mai tươi đẹp.
Cột đồng còn lưu dấu cũ từ thời Trưng Vương,
Đường đá nghiễm nhiên còn toà đền tướng họ Trương.
Bờ cõi từ xưa đã chia ranh giới Trung Quốc với ngoại bang,
Khen tài thợ trời khéo bày đặt phong cảnh núi này.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cheo leo Ngũ Lĩnh trấn từ xưa,
Nhiều vẻ thiên nhiên cảnh đáng thơ.
Đông hết, thông tươi ngàn gốc vững,
Xuân gần, mai trổ một cành chờ.
Trưng Vương nuốt hận: đây đồng trụ!
Trương tướng ghi công: ấy điện thờ.
Bờ cõi Bắc Nam chia tự cổ,
Thợ trời đắp núi ngắm thêm ưa.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngũ Lĩnh vút cao, ải Việt đây
Bao nhiêu cảnh đẹp lạ lùng thay
Sau đông tùng rậm xanh ngàn gốc
Mai đẹp trước xuân trắng một cây
Đồng trụ Trưng Vương lưu dấu cũ
Đá đường Trương tướng miếu nghiêm xây
Từ xưa bờ cõi chia nam bắc
Khen thợ trời kia khéo sắp bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời