07/12/2021 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng sứ đăng trình tự thuật
奉使登程自述

Tác giả: Nguyễn Thực - 阮實

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 09/04/2010 21:23

 

Nguyên tác

壯歲叨登將相科,
濫膺盛選詠皇華。
車馳嶺嶠山消瘴,
船渡江淮水帖波。
燕北駸駸通夏貢,
交南早早返周車。
歸期有幸全君命,
忠孝初心矢靡他。

Phiên âm

Tráng tuế thao đăng tướng tướng khoa[1],
Lạm ưng thịnh tuyển vịnh Hoàng hoa[2].
Xa trì Lĩnh Kiệu[3] sơn tiêu chướng,
Thuyền độ Giang, Hoài[4] thuỷ thiếp ba.
Yên Bắc xâm xâm thông Hạ cống,
Giao Nam tảo tảo phản Chu xa[5].
Quy kỳ hữu hạnh toàn quân mệnh,
Trung hiếu sơ tâm thỉ mị tha.

Dịch nghĩa

Tuổi cường tráng được thi đậu khoa tướng tướng,
Lạm phần tuyển vào hàng ngâm vịnh thơ Hoàng hoa.
Xe dong ruổi miền Lĩnh Kiệu, núi tan khí độc,
Thuyền qua sông Trường Giang, sông Hoài, sóng nước yên lặng.
Ngựa hướng phía Bắc Yên Kinh dâng cống phẩm cho nhà Hạ,
Xe Chu mong được sớm về đất Giao phía Nam.
Ngày về được may mắn làm tròn mệnh vua,
Lòng trung hiếu vốn có không bao giờ đổi khác.

Bản dịch của (Không rõ)

Tuổi xuân sức tráng đã đăng khoa,
Được chọn sứ quan của nước nhà.
Lĩnh Kiệu xe đi xua chướng khí,
Giang, Hoài sóng lặng sứ thuyền qua.
Ngựa sang Yên Bắc dâng đồ cống,
Xe hướng Giao Nam trở lại nhà.
Hứa hẹn mệnh vua luôn giữ trọn,
Trước sau trung hiếu một lòng ta.
Nguồn:
1. Bùi Duy Tân (chủ biên), Tổng tập Văn học Việt Nam - tập 5, NXB Khoa học Xã hội, 2000
2. Bùi Xuân Đính, Bùi Viết Chức (đồng CB), Các làng khoa bảng Thăng Long - Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, 2004
[1] Chỉ khoa thi hội, thi đình chọn tuyển tiến sĩ. Về trình độ tiến sĩ có thể làm tướng văn thời bình, làm tướng võ thời chiến.
[2] Người vịnh thơ hoàng hoa tức là sứ thần. Do Kinh thi có bài Hoàng hoàng giả hoa tả người đi sứ, nên người đời sau dùng từ hoàng hoa để chỉ các sứ thần.
[3] Cũng là chỉ núi Ngũ Lĩnh ở phía nam Trung Quốc.
[4] Giang là sông Trường Giang, Hoài là sông Hoài Hà.
[5] Xe nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thực » Phụng sứ đăng trình tự thuật