Cho những người đàn bà bất hạnh

Người đàn bà thứ nhất
Đuổi bắt tình yêu
Người đàn bà thứ hai
Cả tin rồi bị mất
Người đàn bà thứ ba
Lập mưu đánh cắp
Cả ba người nào ai hơn ai
Họ lặng im giấu tiếng thở dài
Chỉ người đàn ông
Nhìn trời… khe khẽ… hát.