15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/11/2021 20:03 bởi hongha83
Nguyễn Thì Trung 阮時中 hiệu Như Ngu cư sĩ 如愚居士, người xã Bối Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông theo học đạo Nho, nhân gặp loạn nhà Hồ, mang sách vở chạy lên làng Nghĩa Hương, huyện Thạch Thất, Hà Nội làm nhà tại đó. Niên hiệu Thiệu Bình triều Lê Thái Tông, có chiếu cầu hiền, ông được cử giữ chức Thư khố ở Quốc Tử Giám, thăng Giáo thụ, ít lâu sau về hưu trí. Nguyễn Thì Trung có thơ trong Toàn Việt thi lục.