Bậc thầy năm ngoái nghỉ thong dong
Đã được mấy ai trở lại đồng
Thuần thục học tài nay khó sánh
Thanh cao tri túc trước ngang cùng
Chợ Hoè rót rượu tràn phong độ
Sông Nhĩ đưa thuyền lướt gió đông
Cứ tưởng về quê nhàn hạ đấy
An vui ẩn dật ngắm non bồng.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)