Bậc thầy năm ngoái nghỉ thong dong
Đã được mấy ai trở lại đồng
Thuần thục học tài nay khó sánh
Thanh cao tri túc trước ngang cùng
Chợ Hoè rót rượu tràn phong độ
Sông Nhĩ đưa thuyền lướt gió đông
Cứ tưởng về quê nhàn hạ đấy
An vui ẩn dật ngắm non bồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)