Nguyễn Tự Quý sinh năm 1953 ở Hà Tây, học trung tiểu học ở Quy Nhơn, Bình Định, tốt nghiệp trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, đã công tác ở ngành điện, hiện nay sinh sống ở Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng tác từ năm 1980, sinh hoạt ở các câu lạc bộ thơ ca các quận huyện ở TPHCM, có bài đăng báo Đời sống và Làm việc của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Xuất bản CD thơ ca giao hoà: Xuân Đoàn Tụ, NXB Âm nhạc QĐ Số 15/QĐXB-ÂN ngày 28/2/2008.

Có thơ đăng trong Hạt Bụi Vàng NXB Văn học Q Đ Số 728/QĐ-VH cấp ngày 19/12/2007, phát hành 5/2008.