Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Tuan Quynh vào 10/07/2008 19:32, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 17/07/2008 04:05

Am, thất, tịnh liêu tu tịch,
Tượng,thân, hoá kiếp phù sinh,
Quán tưởng vô cùng,
Sinh diệt vô biên.

Gióng trống nguyện lời,
Cầu phúc muôn dân,
Trống thượng đường,
Âm vang chiều nhạt nắng,
Động tâm sâu,
gọi bước chân về.


Chùa Đậu: chùa Pháp Vũ ở Thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

thượng đường: là một kiểu gõ trống, ở miền Bắc (ít nhất) có 2 chùa gõ kiểu thượng đường vào lùc 17g mỗi ngày, các nơi khác, gõ kiểu bát nhã.