Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Tuan Quynh vào 09/03/2009 08:06

Ta vẫn biết từ đầu
Nam nhi, hề
    Vô tửu, kỳ vô phong,
Nữ nhi, hề
    Đăng khoa, giao bôi tửu,
Nhiều lúc mang mang chuyện đường xa,
Mong gặp nhiều tri kỷ
Lòng tê tái mấy ai thấu hiểu?
Thời gian hành bốn chữ: Xuân, hạ, thu, đông,
Suốt bốn mùa nâng cốc: Cúc, trúc, mai, lan
Mừng giai nhân tứ thời: Hương, mỹ

Vẫn biết rằng chưa đến chữ thứ hai
Chữ thứ ba,... Chờ đó!!!
Ngoài trời: Phong, vân, vũ, nguyệt
Ta còn vương: Cầm, kỳ, thi, tửu khách,
Chữ thứ ba, bệnh ư?.. Không bao giờ được đến!!!

Rượu vẫn rót tràn ly...
Một lần nữa, không bao giờ ta nỡ,
Sợ cuối cùng, đến chữ... thứ tư,
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc
Còn những ai, chếnh choáng quãng đường về
Ngẫm cuộc đời: Sinh, lão, bệnh, vong
Chưa được gì, mà sao vội hết!
Vẫn biết vậy mang mang chuyện ngày qua,
Ta vẫn mong gặp người hiểu biết,
Và vẫn mong... Diện kiến giai nhân,
Mỹ tửu, hề... Người đâu ?... Hãy róoót!!!