Nức tiếng mơ giòn, mơ chùa Hương
Mơ hồng ngâm rượu, ướp đầy hương
Thương người thi sĩ,thương cô gái
Cô đã hái mơ hái được thơ

Có rõ không? Ơi! Cô hái mơ?
Tiếng người thi sĩ bay trong gió
Thi thoảng: Cô ơi? có đợi về?
Cùng nhau bên suối, mái nhà thơ

Người xa nghe tiếng “Cô hái mơ”
Nên đến, chờ xem, Thoả lòng tơ
Được nằm bên gốc mơ già đó
Uống chén rượu mơ say câu thơ

Người nay nghe tiếng “Cô hái mơ”
Nên thích rượu mơ, thoả nỗi chờ
Yêu thơ yêu cả rừng mơ ấy
Có chàng thi sĩ, có bài thơ...


Chiều mưa ở quán Cà phê Hoài với Huỳnh Thế Sự 10/11/2008