Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 02:43

賀中書侍郎

虞庭庶事務熙康,
績典惟公合陟揚。
人望夔龍參玉鉉,
天教星鳳展彝章。
曲江夙負經綸學,
司馬寧辭四六長。
聖世倘懷遺棄物,
願施栽藻到農桑。

 

Hạ trung thư thị lang

Ngu đình thứ sự vụ hy khang,
Tích điển duy công hợp trắc dương.
Nhân vọng quỳ long tham ngọc huyễn,
Thiên giao Tinh phượng triển di chương.
Khúc Giang túc phụ kinh luân học.
Tư mã ninh từ tứ lục trường.
Thánh thế thảng hoài di khí vật.
Nguyện thi tài tảo đáo nông tang.

 

Dịch nghĩa

Mọi việc trong triều đình nhà Ngu sao được rực rỡ tốt lành,
Sắp xếp điển pháp chỉ có ông là xứng được cất nhắc.
Đời mong những bậc quỳ, long được đặt vào chỗ quan trọng,
Trời sai sao Cảnh Tinh, chim phượng hoàng mở mang điển chương.
Khúc Giang từ lâu đã nổi tiếng về tài học trị nước cứu đời,
Tư mã lẽ nào lại từ chối sở trường của mình về văn tứ lục.
Đời thịnh trị, chúa có đoái trông đến vật bị vứt bỏ còn sót lại,
Thì xin nguyện đem tài mọn văn đến tận thôn xóm.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Triều Ngu mọi việc thật huy hoàng
Lễ điển duy ông hợp tiến quan
Mong tạc Long Quỳ chuông đỉnh ngọc
Trời sai Tinh Phượng mở chương vàng
Khúc Giang tài học dùng an quốc
Tư Mã văn nào chối trị bang
Đời thịnh vua dùng người bỏ sót
Nguyện gieo văn mọn đến thôn trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều Ngu sao rực rỡ yên lành,
Điển pháp chỉ ông là xứng danh.
Mong đặt long quỳ nơi trọng vọng,
Trời sai Tinh, phượng mở điển chương.
Khúc Giang tài học dùng trị nước,
Tư mã văn sao chối sở trường.
Đời thịnh chúa trông người sót lại,
Nguyện đem tài mọn tận thôn phường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời