Vợ
Chén rượu vơi vơi kính mời phu tướng
Kìa non, nọ nước nhẹ bước tùng chinh
Biết bao giờ biển lặng tăm kình
Cho anh trở lại Xuân Thành anh ơi!

Chồng
Thân yêng như con chim quyên không nơi đậu
Giả lơ em bậu mà bôn tẩu phong trần
Bao giờ gặp hội phong vân
Thêm lông đủ cánh dặm Thành Xuân yêng trở về

Vợ
Nỗi tương ly lòng chàng như thiếp
Duyên tái hiệp dạ thiếp cũng như chàng
Mong sao tiếng trống khải hoàn
Phong hầu anh quảy ấn vàng về quê

Chồng
Nợ nam nhi tứ phương hồ thỉ
Ai ai lại nỏ có chí phong hầu
Khải hoàn đây chẳng bao lâu
Lứa đôi ta lại đổi sầu làm vui


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005