Từ cửa Nam quan dọc theo đàng địa lý
Trải biết bao thành thị đến tỉnh lỵ Cà Mau
Nam cận biển, Bắc cận nước Tàu
Bản đồ Nam Việt vẽ một màu không sai


1948

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005