Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2013 10:50

Chớm lạnh ai còn ra biển
Ai còn tới cõi đam mê
Hạnh ngộ tận nơi chân sóng
Đồ Sơn chấp chới sao khuya

Hòn Dấu chưa bao giờ già
Như thể con tàu trên sóng
Mùa xuân thong thả đi qua
Một thoáng đất trời xao động

Tơ tóc vẹn nguyên kiều diễm
Hồn cốt đang độ trẻ trung
Đồ Sơn trầm tư trước biển
Thời gian gõ nhịp vô cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]