25/05/2024 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thoáng Đồ Sơn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2013 10:50

 

Chớm lạnh ai còn ra biển
Ai còn tới cõi đam mê
Hạnh ngộ tận nơi chân sóng
Đồ Sơn chấp chới sao khuya

Hòn Dấu chưa bao giờ già
Như thể con tàu trên sóng
Mùa xuân thong thả đi qua
Một thoáng đất trời xao động

Tơ tóc vẹn nguyên kiều diễm
Hồn cốt đang độ trẻ trung
Đồ Sơn trầm tư trước biển
Thời gian gõ nhịp vô cùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Một thoáng Đồ Sơn