Tháng tám ngày xưa còn nghèo khó
Nhớ quê nhà lắt lẻo cầu tre
Nhớ con đường dáng mẹ dáng cha
Và những chiều bỏ học rong chơi.

Tháng tám hôm nay con ở phố
Bụi rợp trời cái nóng hanh khô
Thèm miền quê với ngọn gió nồm
Giấc ngủ chập chờn con diều biếc!

Tháng tám điều gì ta luyến tiếc
Khi cuộc đời hướng về phía trước
Chỉ một chữ tâm giữ nằm lòng
Yêu quê hương những gì có được!