Trăng rằm trái mọng cong cành bưởi
Đèo bòng người gốc tuổi rung cây