Có phải hôm nay Huế buồn?
Nên mưa kéo về xối xả!
Trời buông màn mưa trắng xóa,
Ngày đem mây xám theo về...

Tháng 8, mưa thu ngập lối
Người có đi qua cầu xưa?
Nhớ dừng chân nơi nhịp lạnh
Mơ về những chiều đón đưa!

Nhớ không nỗi niềm mưa Huế?
Sông Hương bên nớ, bên ni
Ảo mờ, mắt ai đẩm ướt
Tháng 8, tiễn một người đi!


(14/8/2006)