Dã Viên, Bạch Hổ mù sương
Hồn ai lạnh dưới sông Hương thế này
Gió oan nào buốt nhành cây
Máu ai nhuộm tím cõi này hỡi thơ?