Cái đêm tháng Chạp, ngày đầu
Sông Hương tắt thở dưới cầu Phú Xuân
Đất trời ứa hột bất thần
Phủ màu sương trắng làm vành khăn tang.