Vô tư chảy
Vô tư xanh
Thu cả hồn trời mà chẳng biết!
Những ngôi sao lặng im
Vời vợi soi nhau
Tinh nghịch trốn tìm

Lặng yên xanh
Giấu lòng mình xao đọng
Bởi biết đời
Sắc sắc - không không

Đi dọc sông Hương
Đi cùng sông Hương
Tôi như đứa trẻ con bị lạc
Ngu ngơ trôi
Quên cả phố nhà
Như cơn gió
Không biết nơi dừng lại
Cứ theo sông
Vỗ mãi tới trời xa

Nếu được lạc cùng sông
Xin lạc mãi
Để hồn trôi êm ái khúc du ca